Handels- og Medlemsbetingelser

Hos yoga og meditation Sundhuset modtager Dankort, MasterCard og Visa.


§1 Medlemskab


Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan yoga og meditation Sundhuset forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Soul Fitness.


§2 Medlemsbetingelser


yoga og meditation Sundhuset kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.


§3 Varighed/Medlemskab


Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4.


§4 Opsigelse


Opsigelsesfrist for PBS + DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til yoga og meditation Sundhuset på kontakt@sundhuset.dk


§5 Prisændringer


yoga og meditation Sundhuset forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via mail (til de medlemmer, der har oplyst mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.


§6 Ledige pladser


yoga og meditation Sundhuset kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet.


§7 Afbud


I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 5 timer inden holdet starter, og ved morgen- og formiddagsholdene er afmeldingsfristen kl. 21 aftenen inden, ellers vil det koste 40 kr. i gebyr.


§8 Værdigenstande


Værdi genstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet yoga og meditation Sundhuset ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade. §9 Ansvar Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af yoga og meditation Sundhuset er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Soul Fitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.


§10 Sygdom


I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte sit medlemskab i bero. yoga og meditation Sundhuset kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.


§11 Pause – Bero – Ferie


Det er ikke muligt at sætte dit medlemskab på pause eller i bero.


§12 Hold udbud


yoga og meditation Sundhuset har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.


§13 Fortrydelsesret


Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.


§14 Kvittering


Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.


§15 Kriterier for abonnementstræk


Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.


§16 Opdatering af kortdata


Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge "Brugerprofil" – "Autoriser betalingskort".Ved kontakt til yoga og meditation Sundhuset kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekt. Overholdes dette ikke kan yoga og meditation Sundhuset uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.


§17 Gratis træning


Vi skal gøre opmærksom på at gebyret for udeblivelse også gælder ved en gratis prøvetime. Dukker du ikke op til dit tilmeldte hold er der et gebyr på 40 kr.

Generelle oplysninger:

CVR: 42327352

Clarasvej 2

8700 Horsens